Práva detí

by Slobodný Vysielač

Mgr Roman Kozák – andragóg, ?len združenia Pomoc týraným de?om a rozprávanie na tému Práva detí