Kultúrno-spoločenská relácia s politickým nádychom
moderuje : Ratko Sudecký