Opony
"A za oponou, samé opony..." (Karol Ježík 1971)
Čas vysielania: štvrtok 19:30 – 20:30
Stály hosť: MUDr. Ludvik Nábělek – primár psychiatrie
Moderátor: Boris Koróni