Okno do duše SV

by Slobodný Vysielač

Okno do duše
Rady od skúseného psychológa vo veciach duševných,
vzťahových a celospoločenských.

Stály hosť: Dr. Jozef Čuha – psychológ
Moderátor: Boris Koróni