Na panské
Humoristická relácia s posluchá?skou interakciou.

Moderátor: Pa?ko Sralko