Na panské
Humoristická relácia s poslucháčskou interakciou.

Moderátor: Paľko Sralko