Moje telo,moje dielo SV

by Slobodný Vysielač

V relácii ,,Moje telo, moje dielo" vám ukážem, že skráš?ovanie/pozme?ovanie tela nepozná hranice. Dozviete sa mnoho zaujímavých a možno trochu šokujúcich informácii, pri ktorých vám prebehne mráz po chrbte. ?udia, ktorí stále trpia predsudkami, dúfam prídu nato, že aj potetovaný ?lovek je ?lovek. Každú stredu privítam hos?a, ktorý si nejakým spôsobom pozmenil telo a predsa si našiel miesto v spolo?nosti. Inokedy sa prídu k téme vyjadri? aj iní zaujímaví ?udia, ktorí s tým nemajú osobnú skúsenos?,ale...
Rešpektujme sa...

read more

V relácii ,,Moje telo, moje dielo" vám ukážem, že skráš?ovanie/pozme?ovanie tela nepozná hranice. Dozviete sa mnoho zaujímavých a možno trochu šokujúcich informácii, pri ktorých vám prebehne mráz po chrbte. ?udia, ktorí stále trpia predsudkami, dúfam prídu nato, že aj potetovaný ?lovek je ?lovek. Každú stredu privítam hos?a, ktorý si nejakým spôsobom pozmenil telo a predsa si našiel miesto v spolo?nosti. Inokedy sa prídu k téme vyjadri? aj iní zaujímaví ?udia, ktorí s tým nemajú osobnú skúsenos?,ale...
Rešpektujme sa...