Informa?ná vojna 2016 SV

by Slobodný Vysielač

Nemainstreamový poh?ad na udalosti v spolo?nosti. Formát zabezpe?uje diskusiu hostí s posluchá?mi v živom vysielaní.
Moderátor: Norbert Lichtner