Finančné zdravie SV

by Slobodný Vysielač

Moderuje: Ing. Andrej Kovalčík
Email: andrej.kovalcik@slobodnyvysielac.org