Analytické pohľady na udalosti spoza našich hraníc.
Stály hosť: Peter Čalovka – nezávislý geopolitický analytik
Moderátor: Boris Koróni