Pētera pēdās

by Radio Marija Latvija

Katru ned??u l?dz pat p?vesta viz?tei Baltijas valst?s Radio Marija Latvija ?ter? raid?jums "P?tera p?d?s" ?, kas velt?ts gan daž?diem p?vest?bas aspektiem, gan p?vesta Franciska person?bai, gaidot vi?u Latvij?. ???

read more

Katru ned??u l?dz pat p?vesta viz?tei Baltijas valst?s Radio Marija Latvija ?ter? raid?jums "P?tera p?d?s" ?, kas velt?ts gan daž?diem p?vest?bas aspektiem, gan p?vesta Franciska person?bai, gaidot vi?u Latvij?. ???