Pa ceļam varam iepazīties arī pašu Lāsmu un apspriest svētceļojuma aktualitātes, piemēram kādi ir piemēroti laikapstākļi svētceļojumā.

    Spirtual
    Full Link
    Short Link (Twitter)