Fijoroana vavolombelon'ireo izay nanehoan'i JEHOVAH fahagagana sy famonjena noho ny fandrenesany ny fahamarinana avy amin'i JEHOVAH.

« fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. » (Asan'ny Apostoly 22:15)

read more

Fijoroana vavolombelon'ireo izay nanehoan'i JEHOVAH fahagagana sy famonjena noho ny fandrenesany ny fahamarinana avy amin'i JEHOVAH.

« fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. » (Asan'ny Apostoly 22:15)