Trường THPT FPT Cần Thơ

by Trường THPT FPT Cần Thơ

Trường Phổ thông FPT Cần Thơ là hệ phổ thông chất lượng cao trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT của tập đoàn FPT, hoạt động theo mô hình nội trú. Trường Phổ thông FPT Cần Thơ được thừa hưởng nhiều thành quả giáo dục từ Tổ chức giáo dục FPT, đồng thời có thể giải quyết sớm những tồn tại của giáo dục Phổ thông, như các vấn đề về ngoại ngữ, kỹ năng, phương pháp tư duy, sự chủ động. Học sinh của Trường Phổ thông FPT sẽ được chuẩn bị chu đáo để hướng tới các chương trình giáo dục quốc tế như tại Đại học FPT, du học hoặc các trường đại học hàng đầu trong nước.
600 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
900000
02927 309 339
info.fsc@fe.edu.vn
cantho-school.fpt.edu.vn

read more

Trường Phổ thông FPT Cần Thơ là hệ phổ thông chất lượng cao trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT của tập đoàn FPT, hoạt động theo mô hình nội trú. Trường Phổ thông FPT Cần Thơ được thừa hưởng nhiều thành quả giáo dục từ Tổ chức giáo dục FPT, đồng thời có thể giải quyết sớm những tồn tại của giáo dục Phổ thông, như các vấn đề về ngoại ngữ, kỹ năng, phương pháp tư duy, sự chủ động. Học sinh của Trường Phổ thông FPT sẽ được chuẩn bị chu đáo để hướng tới các chương trình giáo dục quốc tế như tại Đại học FPT, du học hoặc các trường đại học hàng đầu trong nước.
600 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
900000
02927 309 339
info.fsc@fe.edu.vn
cantho-school.fpt.edu.vn

cantho-sch...fpt.edu.vn