Agatha Christie - Edice sle?na Marplová 04: Vypráv?ní sle?ny Marplové (2015)

by mistrcechu

Vypráv?ní sle?ny Marplové

Autor: Agatha Christie ?te: Jana Hermachová
Stopáž: 1 Audio CD | 31 min
Verze: Nezkrácená
Datum vydání: 25.11.2015

Edice sle?na Marplová

Paní Rhodesová si život ráda p?ibarvovala. Když uklouzla po slupce od banánu, nafoukla to vždycky tak, jako by jen o vlásek unikla smrti. Když jí za?alo ho?et stínidlo na lamp?, vylí?ila to známým, jako by ji byli museli na poslední chvíli zachra?ovat z ho?ící budovy. Její okolí bylo zvyklé nep?ikládat jejím báchorkám v?tší váhu. Avšak jen do doby, než ji našli v posteli se srdcem probodeným jejím vlastním nožem na papír...

Audiokniha je ?tvrtým dílem detektivní série, v níž vystupuje sle?na Jane Marplová. P?íb?hy nejslavn?jšího detektiva v sukních, který se zrodil roku 1928, si ?tená?i oblíbili pro starosv?tský p?vab a zvláštní pohodu, která je paradoxn? obestírá. Drobná sta?enka s b?itkým jazykem, která je k detektivní praxi vyzbrojená p?edevším obrovskou životní zkušeností, znalostí lidí i toho, jak to na sv?t? chodí, pat?í k tomu nejosobit?jšímu, ?ím Christie do sv?tové detektivky p?isp?la. V malom?stském prost?edí, prosáklém konvencemi a p?ibližnými polopravdami, se cítí jako ryba ve vod?, zárove? se však t?mito konvencemi nedá nikdy op?íst a otupit. Pravdu dokáže uvid?t i za sedmerým závojem.

Agatha Christie (1890 - 1976)

Královna detektivky, sv?tov? proslulá spisovatelka všech dob. Publikovala celkem p?es 80 román? a divadelních her. Pat?i?né pozornosti se jejímu dílu dostalo v roce 1926, kdy vyšel detektivní román Vražda Rogera Ackroyda. Nejznám?jší postavy vystupující opakovan? v jejích knihách jsou sle?na Marplová a Hercule Poirot. V?tšina spisovatel?ina díla byla zfilmována, n?která i vícekrát. Tympanum dosud vydalo její audioknihy Vražda Rogera Ackroyda, Sch?zka se smrtí, Vraždy podle abecedy, Deset malých ?ernoušk?, Vražda v postranní ulici, Záhada špan?lské truhly, Druhý gong, ?erný vzadu a sérii ?ty? audioknih se sle?nou Marplovou.

Jana Hermachová (1943)

Po studiích na DAMU a prvních angažmá v Mladé Boleslavi a v ?eských Bud?jovicích nastoupila do M?stských divadlech Pražských, na jejichž scénách p?sobila až do roku 2010. Výjimkou bylo mezidobí let 1972–1990, kdy jí bylo z politických d?vod? brán?no v ?innosti. Mezi nezapomenutelné role Jany Hermachové náleží divadelní inscenace Dámská jízda, Ideální manžel, Cikánský baron, Zámek a další. Zhostila se také celé ?ady filmových rolí a objevila se v populárním seriálu Ordinace v r?žové zahrad?. Nyní se v?nuje zejména dabingu. Pro Tympanum na?etla audioknihy Greenshawova Kratochvíle, Vražda krej?ovským metrem, ?ty?i podez?elí, Vypráv?ní sle?ny Marplové a Pejsek vypravuje.

Nezkrácená verze | 1 audio CD

Nahrávka vznikla podle povídky Agathy Christie Vypráv?ní sle?ny Marplové vydané v povídkové sbírce Muž v mlze nakladatelstvím Odeon v roce 1977. | Miss Marple Tells a Story © 1939, Agatha Christie Limited, a Chorion company. All rights reserved. | Z anglického originálu Miss Marple Tells a Story p?eložil Jan Zábrana. | Translation © Jan Zábrana, 1977. Translation entitled Vypráv?ní sle?ny Marplové © 1977, Agatha Christie Limited, a Chorion company. All rights reserved. | ?te Jana Hermachová. Zvuk Roman Cejnar. Hudba Kryštof Marek. Design obalu Ond?ej Fu?ík. Odpov?dná redaktorka Karolina Srncová. | Vydalo Tympanum s. r. o. v listopadu 2015.

read more

Vypráv?ní sle?ny Marplové

Autor: Agatha Christie ?te: Jana Hermachová
Stopáž: 1 Audio CD | 31 min
Verze: Nezkrácená
Datum vydání: 25.11.2015

Edice sle?na Marplová

Paní Rhodesová si život ráda p?ibarvovala. Když uklouzla po slupce od banánu, nafoukla to vždycky tak, jako by jen o vlásek unikla smrti. Když jí za?alo ho?et stínidlo na lamp?, vylí?ila to známým, jako by ji byli museli na poslední chvíli zachra?ovat z ho?ící budovy. Její okolí bylo zvyklé nep?ikládat jejím báchorkám v?tší váhu. Avšak jen do doby, než ji našli v posteli se srdcem probodeným jejím vlastním nožem na papír...

Audiokniha je ?tvrtým dílem detektivní série, v níž vystupuje sle?na Jane Marplová. P?íb?hy nejslavn?jšího detektiva v sukních, který se zrodil roku 1928, si ?tená?i oblíbili pro starosv?tský p?vab a zvláštní pohodu, která je paradoxn? obestírá. Drobná sta?enka s b?itkým jazykem, která je k detektivní praxi vyzbrojená p?edevším obrovskou životní zkušeností, znalostí lidí i toho, jak to na sv?t? chodí, pat?í k tomu nejosobit?jšímu, ?ím Christie do sv?tové detektivky p?isp?la. V malom?stském prost?edí, prosáklém konvencemi a p?ibližnými polopravdami, se cítí jako ryba ve vod?, zárove? se však t?mito konvencemi nedá nikdy op?íst a otupit. Pravdu dokáže uvid?t i za sedmerým závojem.

Agatha Christie (1890 - 1976)

Královna detektivky, sv?tov? proslulá spisovatelka všech dob. Publikovala celkem p?es 80 román? a divadelních her. Pat?i?né pozornosti se jejímu dílu dostalo v roce 1926, kdy vyšel detektivní román Vražda Rogera Ackroyda. Nejznám?jší postavy vystupující opakovan? v jejích knihách jsou sle?na Marplová a Hercule Poirot. V?tšina spisovatel?ina díla byla zfilmována, n?která i vícekrát. Tympanum dosud vydalo její audioknihy Vražda Rogera Ackroyda, Sch?zka se smrtí, Vraždy podle abecedy, Deset malých ?ernoušk?, Vražda v postranní ulici, Záhada špan?lské truhly, Druhý gong, ?erný vzadu a sérii ?ty? audioknih se sle?nou Marplovou.

Jana Hermachová (1943)

Po studiích na DAMU a prvních angažmá v Mladé Boleslavi a v ?eských Bud?jovicích nastoupila do M?stských divadlech Pražských, na jejichž scénách p?sobila až do roku 2010. Výjimkou bylo mezidobí let 1972–1990, kdy jí bylo z politických d?vod? brán?no v ?innosti. Mezi nezapomenutelné role Jany Hermachové náleží divadelní inscenace Dámská jízda, Ideální manžel, Cikánský baron, Zámek a další. Zhostila se také celé ?ady filmových rolí a objevila se v populárním seriálu Ordinace v r?žové zahrad?. Nyní se v?nuje zejména dabingu. Pro Tympanum na?etla audioknihy Greenshawova Kratochvíle, Vražda krej?ovským metrem, ?ty?i podez?elí, Vypráv?ní sle?ny Marplové a Pejsek vypravuje.

Nezkrácená verze | 1 audio CD

Nahrávka vznikla podle povídky Agathy Christie Vypráv?ní sle?ny Marplové vydané v povídkové sbírce Muž v mlze nakladatelstvím Odeon v roce 1977. | Miss Marple Tells a Story © 1939, Agatha Christie Limited, a Chorion company. All rights reserved. | Z anglického originálu Miss Marple Tells a Story p?eložil Jan Zábrana. | Translation © Jan Zábrana, 1977. Translation entitled Vypráv?ní sle?ny Marplové © 1977, Agatha Christie Limited, a Chorion company. All rights reserved. | ?te Jana Hermachová. Zvuk Roman Cejnar. Hudba Kryštof Marek. Design obalu Ond?ej Fu?ík. Odpov?dná redaktorka Karolina Srncová. | Vydalo Tympanum s. r. o. v listopadu 2015.