Mây Tre Làng

by maytrelang

Mây Tre Làng chuyên sản xuất bàn ghế tre, giường tre, đèn mây tre, ván tre ép, ván gỗ tre, guồng nước bằng tre , cần xé tre... Ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất các sản phẩm từ tre theo yêu cầu.
Địa chỉ: 327 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
Tel :0976132406
Hashtag : #maytrelang #xuongsanxuatmaytrelang
Website:
maytrelang.com
youtube.com/@maytrelang/about
linkedin.com/in/maytrelang
sites.google.com/view/maytrela...ang-ch%E1%BB%A7
issuu.com/maytrelang
myspace.com/maytrelang
pinterest.com/maytrelangcom

read more

Mây Tre Làng chuyên sản xuất bàn ghế tre, giường tre, đèn mây tre, ván tre ép, ván gỗ tre, guồng nước bằng tre , cần xé tre... Ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất các sản phẩm từ tre theo yêu cầu.
Địa chỉ: 327 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
Tel :0976132406
Hashtag : #maytrelang #xuongsanxuatmaytrelang
Website:
maytrelang.com
youtube.com/@maytrelang/about
linkedin.com/in/maytrelang
sites.google.com/view/maytrela...ang-ch%E1%BB%A7
issuu.com/maytrelang
myspace.com/maytrelang
pinterest.com/maytrelangcom