Madamefigoro

by Madamefigaro

คอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผิวรวมตัวกันและยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาโครงสร้างและสีผิว หากมีคอลลาเจนที่น้อยเกินไปอาจทำให้เกิดริ้วรอยและจุดด่างแห่งวัยได้ หรือหากมีคอลลาเจนที่มากเกินไปอาจทำให้ผิวหนังหนาตัวมากเกินไปและสร้างหลอดเลือดน้อยเกินไป

คอลลาเจนจะลดการผลิตลงตามอายุ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ แต่มีหลายวิธีในการเพิ่มการผลิตคอลลาเจนของร่างกาย เช่น การรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนสูงหรือรับประทานอาหารเสริม

คอลลาเจนเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับผิวที่แข็งแรง ให้แน่ใจว่าคุณได้รับเพียงพอเพื่อให้ผิวของคุณดูดีที่สุด!

madamefigarothai.com

read more

คอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผิวรวมตัวกันและยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาโครงสร้างและสีผิว หากมีคอลลาเจนที่น้อยเกินไปอาจทำให้เกิดริ้วรอยและจุดด่างแห่งวัยได้ หรือหากมีคอลลาเจนที่มากเกินไปอาจทำให้ผิวหนังหนาตัวมากเกินไปและสร้างหลอดเลือดน้อยเกินไป

คอลลาเจนจะลดการผลิตลงตามอายุ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ แต่มีหลายวิธีในการเพิ่มการผลิตคอลลาเจนของร่างกาย เช่น การรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนสูงหรือรับประทานอาหารเสริม

คอลลาเจนเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับผิวที่แข็งแรง ให้แน่ใจว่าคุณได้รับเพียงพอเพื่อให้ผิวของคุณดูดีที่สุด!

madamefigarothai.com