HRISTOS LUMINA LUMII | Ellen G. White

by Intercer

Cartea care al?turi de Biblie are menirea de a-L aduce aproape de inima noastr? pe Mântuitorul Isus Hristos, este clasicul devo?ional ?i comentariu al Evagheliilor, Hristos,Lumina lumii. Aceast? carte deja s-a dovedit a fi o sursa de inspira?ie ?i lumin? pentru cititorii din întreaga lume, fiind tradus? în peste 60 de limbi ?i r?spândit? în milioane de exemplare. Tema care domin? sutele de pagini ale acestei c?r?i este cunoa?terea lui Dumnezeu; persoana prin care Dumnezeu ni se descoper? este Isus Hristos, iar „a-L cunoa?te pe Dumnezeu înseamn? a-L iubi” (HLL p. 15). G?sim în aceast? carte biografia lui Isus Hristos, cel mai mare lider spiritual al omeniri, Omul Model, Fiul lui Dumnezeu ?i Mântuitorul lumii. Cartea prezint? via?a lui Hristos ce cuprinde întreaga eternitate, din ve?nicie în ve?nicie, în contextul marii lupte dintre bine ?i r?u, dintre Hristos ?i Satana.

Cartea nu prezint? doar scenele din via?a lui Isus în cele mai mici detalii, ci ne ?i ajut? s? ne familiariz?m cu ele atât de mult, încât parc? suntem prezenti împreun? cu to?i martorii oculari, ?i explic? semnifica?ia spiritual? profund? a acestora. Spiritualitatea pe care o cuprinde este tocmai nevoia profund? a sufletelor noastre. Frumuse?ea ei literar?, limbajul îngrijit ?i stilul provin tocmai din preocuparea pe care a avut-o autoarea c?r?ii, Ellen White, pentru acest subiect. Era tema ei preferat?, a?a cum m?rturise?te în cartea Solii alese (p. 97): „Singura mea tema, atât la amvon, cât ?i în particular, în vorbire ?i în scrieri, este via?a lui Hristos”. Acesta este principalul motiv pentru care poveste?te despre Isus Hristos într-un mod atât de viu ?i familial. Este considerat? de mul?i o adev?rat? capodoper? literar? ?i spiritual?. Acesta este scopul pentru care suntem chema?i s? citim sau s? recitim aceast? carte.

Planul c?r?ii:
I. PRIVIRE GENERAL? - Cap. 1-3
II. PRIMII PA?I - Cap. 4-9
III. CEL UNS - Cap. 10-22
IV. ZILE DE F?G?DUIN?? - Cap. 23-39
V. IVIREA UMBRELOR - Cap. 40-48
VI. CEL LEP?DAT - Cap. 49-59
VII. APROAPE DE SFÂR?IT - Cap. 60-73
VIII. CEL RASTIGNIT - Cap. 74-79
IX. LA TRONUL TAT?LUI - Cap. 80-87

V? dorim audi?ie pl?cut? ?i binecuvântarea Domnului!

read more

Cartea care al?turi de Biblie are menirea de a-L aduce aproape de inima noastr? pe Mântuitorul Isus Hristos, este clasicul devo?ional ?i comentariu al Evagheliilor, Hristos,Lumina lumii. Aceast? carte deja s-a dovedit a fi o sursa de inspira?ie ?i lumin? pentru cititorii din întreaga lume, fiind tradus? în peste 60 de limbi ?i r?spândit? în milioane de exemplare. Tema care domin? sutele de pagini ale acestei c?r?i este cunoa?terea lui Dumnezeu; persoana prin care Dumnezeu ni se descoper? este Isus Hristos, iar „a-L cunoa?te pe Dumnezeu înseamn? a-L iubi” (HLL p. 15). G?sim în aceast? carte biografia lui Isus Hristos, cel mai mare lider spiritual al omeniri, Omul Model, Fiul lui Dumnezeu ?i Mântuitorul lumii. Cartea prezint? via?a lui Hristos ce cuprinde întreaga eternitate, din ve?nicie în ve?nicie, în contextul marii lupte dintre bine ?i r?u, dintre Hristos ?i Satana.

Cartea nu prezint? doar scenele din via?a lui Isus în cele mai mici detalii, ci ne ?i ajut? s? ne familiariz?m cu ele atât de mult, încât parc? suntem prezenti împreun? cu to?i martorii oculari, ?i explic? semnifica?ia spiritual? profund? a acestora. Spiritualitatea pe care o cuprinde este tocmai nevoia profund? a sufletelor noastre. Frumuse?ea ei literar?, limbajul îngrijit ?i stilul provin tocmai din preocuparea pe care a avut-o autoarea c?r?ii, Ellen White, pentru acest subiect. Era tema ei preferat?, a?a cum m?rturise?te în cartea Solii alese (p. 97): „Singura mea tema, atât la amvon, cât ?i în particular, în vorbire ?i în scrieri, este via?a lui Hristos”. Acesta este principalul motiv pentru care poveste?te despre Isus Hristos într-un mod atât de viu ?i familial. Este considerat? de mul?i o adev?rat? capodoper? literar? ?i spiritual?. Acesta este scopul pentru care suntem chema?i s? citim sau s? recitim aceast? carte.

Planul c?r?ii:
I. PRIVIRE GENERAL? - Cap. 1-3
II. PRIMII PA?I - Cap. 4-9
III. CEL UNS - Cap. 10-22
IV. ZILE DE F?G?DUIN?? - Cap. 23-39
V. IVIREA UMBRELOR - Cap. 40-48
VI. CEL LEP?DAT - Cap. 49-59
VII. APROAPE DE SFÂR?IT - Cap. 60-73
VIII. CEL RASTIGNIT - Cap. 74-79
IX. LA TRONUL TAT?LUI - Cap. 80-87

V? dorim audi?ie pl?cut? ?i binecuvântarea Domnului!