CUGETĂRI DE PE MUNTELE FERICIRILOR | Ellen G. White

by Intercer

Predica de pe Munte este binecuvântarea cerului datã lumii, - un glas de la tronul lui Dumnezeu. Ea a fost datã omenirii spre a-i fi legea datoriei, luminã din cer, sperantã si mângâiere în mijlocul greutãtilor, bucurie si alinare în toate pribegiile si peregrinãrile vietii. Aici, Printul propovãduitorilor, Maestrul- Învãtãtor, rosteste cuvintele pe care I le-a dat Tatãl.

Fericirile sunt salutul lui Hristos, nu numai pentru aceia care cred, ci pentru întreaga familie omeneascã. El pare a fi uitat pentru o clipã cã este în lume, si nu în ceruri, si foloseste salutarea care este familiarã unei lumi pline de luminã. De pe buzele Sale se revarsã binecuvântãri, ca izbucnirea unui suvoi de viatã îmbelsugatã, de multã vreme stãvilit.

Domnul nu ne lasã sã ne îndoim câtusi de putin în ce priveste trãsãturile de caracter pe care El le va aproba si binecuvânta întotdeauna. El Îsi întoarce privirile de la ambitiosii favoriti ai lumii acesteia, spre aceia pe care ei i-au dezmostenit, numindu-i fericiti pe toti aceia care primesc lumina si viata. Celor sãraci cu duhul, celor blânzi, celor smeriti, celor întristati, celor dispretuiti, celor prigoniti, El le deschide bratele Sale ca un refugiu, zicând: "Veniti la Mine" si Eu vã voi da odihnã".

Domnul Hristos poate sã priveascã asupra nenorocirii omenesti, fãrã nici o umbrã de pãrere de rãu cã l-a creat pe om. În inima omeneascã, El vede mai mult decât pãcat, mai mult decât nenorocire. În nemãrginita Sa iubire si întelepciune, El vede posibilitãtile omului, înãltimea la care acesta poate ajunge. Isus stie cã, desi fiintele omenesti au abuzat de însusirile lor si au distrus demnitatea datã lor de Dumnezeu, totusi Creatorul trebuie sã fie proslãvit prin rãscumpãrarea lor.

Cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos pe Muntele Fericirilor îsi vor pãstra totdeauna puterea lor. Fiecare propozitie este un giuvaer din tezaurul adevãrului. Principiile enuntate în aceastã predicã sunt pentru toate veacurile si pentru toate clasele sociale. Cu putere divinã, Domnul Hristos Si-a exprimat credinta si nãdejdea când a pus în rândul celor fericiti diferite categorii de oameni, din pricinã cã si-au format caractere neprihãnite. Trãind viata Dãtãtorului vietii, prin credinta în El, oricine poate ajunge tinta înfãtisatã în cuvintele Sale.

Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!

read more

Predica de pe Munte este binecuvântarea cerului datã lumii, - un glas de la tronul lui Dumnezeu. Ea a fost datã omenirii spre a-i fi legea datoriei, luminã din cer, sperantã si mângâiere în mijlocul greutãtilor, bucurie si alinare în toate pribegiile si peregrinãrile vietii. Aici, Printul propovãduitorilor, Maestrul- Învãtãtor, rosteste cuvintele pe care I le-a dat Tatãl.

Fericirile sunt salutul lui Hristos, nu numai pentru aceia care cred, ci pentru întreaga familie omeneascã. El pare a fi uitat pentru o clipã cã este în lume, si nu în ceruri, si foloseste salutarea care este familiarã unei lumi pline de luminã. De pe buzele Sale se revarsã binecuvântãri, ca izbucnirea unui suvoi de viatã îmbelsugatã, de multã vreme stãvilit.

Domnul nu ne lasã sã ne îndoim câtusi de putin în ce priveste trãsãturile de caracter pe care El le va aproba si binecuvânta întotdeauna. El Îsi întoarce privirile de la ambitiosii favoriti ai lumii acesteia, spre aceia pe care ei i-au dezmostenit, numindu-i fericiti pe toti aceia care primesc lumina si viata. Celor sãraci cu duhul, celor blânzi, celor smeriti, celor întristati, celor dispretuiti, celor prigoniti, El le deschide bratele Sale ca un refugiu, zicând: "Veniti la Mine" si Eu vã voi da odihnã".

Domnul Hristos poate sã priveascã asupra nenorocirii omenesti, fãrã nici o umbrã de pãrere de rãu cã l-a creat pe om. În inima omeneascã, El vede mai mult decât pãcat, mai mult decât nenorocire. În nemãrginita Sa iubire si întelepciune, El vede posibilitãtile omului, înãltimea la care acesta poate ajunge. Isus stie cã, desi fiintele omenesti au abuzat de însusirile lor si au distrus demnitatea datã lor de Dumnezeu, totusi Creatorul trebuie sã fie proslãvit prin rãscumpãrarea lor.

Cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos pe Muntele Fericirilor îsi vor pãstra totdeauna puterea lor. Fiecare propozitie este un giuvaer din tezaurul adevãrului. Principiile enuntate în aceastã predicã sunt pentru toate veacurile si pentru toate clasele sociale. Cu putere divinã, Domnul Hristos Si-a exprimat credinta si nãdejdea când a pus în rândul celor fericiti diferite categorii de oameni, din pricinã cã si-au format caractere neprihãnite. Trãind viata Dãtãtorului vietii, prin credinta în El, oricine poate ajunge tinta înfãtisatã în cuvintele Sale.

Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!