Suriin Natin

by INCRadio

Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikipagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan "Suriin Natin".

read more

Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikipagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan "Suriin Natin".