Salita Ng Diyos Ang Tanging Lunas

by INCRadio

Natural sa mga tao ang makaranas ng kalungkutan at iba pang mga suliranin sa buhay. May pagkakataong nag-bubunga ang mga ito sa kanya ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong kalagayan ng tao kailangan niya ang mabuting gabay. Sumasainyo ang palatuntunang "Salita Ng Diyos Ang Tanging Lunas".

read more

Natural sa mga tao ang makaranas ng kalungkutan at iba pang mga suliranin sa buhay. May pagkakataong nag-bubunga ang mga ito sa kanya ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong kalagayan ng tao kailangan niya ang mabuting gabay. Sumasainyo ang palatuntunang "Salita Ng Diyos Ang Tanging Lunas".