hocMBAonline

Owner: hocMBAonline

Các chương trình học MBA online không chỉ gói gọn trong màn hình thiết bị điện tử, mà học viên hoàn toàn có thể đến trực tiếp cơ sở giảng dạy để học, tham gia những buổi chuyên đề đặc biệt. Đây cũng là dịp để người học giao lưu với nhau, với người dạy, từ đó mở rộng mối quan hệ xã hội của mình.
Địa chỉ: 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (+84) 866 180 168
Email: hocmbaonline1@gmail.com
Website: ssbm.edu.vn/hoc-mba-cho-nguoi-di-lam

read more

Các chương trình học MBA online không chỉ gói gọn trong màn hình thiết bị điện tử, mà học viên hoàn toàn có thể đến trực tiếp cơ sở giảng dạy để học, tham gia những buổi chuyên đề đặc biệt. Đây cũng là dịp để người học giao lưu với nhau, với người dạy, từ đó mở rộng mối quan hệ xã hội của mình.
Địa chỉ: 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (+84) 866 180 168
Email: hocmbaonline1@gmail.com
Website: ssbm.edu.vn/hoc-mba-cho-nguoi-di-lam