Ο όρος «μυόκλονος» για τους μυικούς σπασμούς αναφέρεται σε πολύ μικρής διάρκειας συσπάσεις μυών, ακούσιες, που μπορεί να είναι μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες, άρρυθμες ή σπανιότερα, ρυθμικές.

Translate this for me

  Audiobook
  • 135 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing