Duchovné cvicenia - p. Mariakumar a sr. Mary Pereira

by Farnost Krizovany n/Dud.

Farnosť Križovany nad Dudváhom - podcasty, audio záznamy, iTunes

Facebook krizovany.fara.sk gdpr.kbs.sk