MIX US HAPPY VIETNAM

Owner: DIGITAL CODE

“MIX US HAPPY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC THI DJ CHUYÊN NGHIỆP. ĐÂY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC ƯỚC MƠ DÀNH CHO BẠN."
Bạn là người yêu thích âm nhạc điện tử ?
Ước mơ của bạn là được đứng trên sân khấu để trình diễn và chia sẻ cảm xúc với mọi người ?
Khám phá khả năng sáng tạo của bản thân?

"Mix Us Happy không chỉ đơn giản là hành trình trải nghiệm âm nhạc. Hơn hết Mix Us Happy còn là động lực cho những người yêu âm nhạc hết mình vì đam mê.”- 51015

“tôn trọng và học hỏi những người đi trước lẫn những người đi sau”- Hillusion

read more

“MIX US HAPPY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC THI DJ CHUYÊN NGHIỆP. ĐÂY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC ƯỚC MƠ DÀNH CHO BẠN."
Bạn là người yêu thích âm nhạc điện tử ?
Ước mơ của bạn là được đứng trên sân khấu để trình diễn và chia sẻ cảm xúc với mọi người ?
Khám phá khả năng sáng tạo của bản thân?

"Mix Us Happy không chỉ đơn giản là hành trình trải nghiệm âm nhạc. Hơn hết Mix Us Happy còn là động lực cho những người yêu âm nhạc hết mình vì đam mê.”- 51015

“tôn trọng và học hỏi những người đi trước lẫn những người đi sau”- Hillusion