0:00:00 — "Κειμήλια" by Metro Decay (1983)
0:04:23 — DJ
0:08:36 — "Meeting Mc. L." by 2+2=5 (1984)
0:11:33 — "See the Devil in Me" by Trisomie 21 (1984)
0:17:50 — "Vision Enflammée" by Lost Desert (1989)
0:20:43 — "Eyes" by Coldreams (1986)
0:25:43 — "Hold Me" by Aerial FX (1982)
0:28:43 — DJ
0:35:26 — "Ersatz" by Guerre Froide (1981)
0:38:37 — "Ami! Amant!" by Opéra De Nuit (1986)
0:42:19 — "Enigmatic Dream" by Neutral Project (1989)
0:48:12 — "Aux Aurores" by Collection d'Arnell-Andrea (1989)
0:53:30 — DJ
0:58:36 — "Tranquility" by Gruppenbild (1982)
1:01:48 — "Deuxième Ombre" by Gestalt (1987)
1:07:16 — "O.B.Y.T." by Ensemble Pittoresque (1983)
1:12:20 — "A Hole in the Rain" by Complot Bronswick (1984)
1:16:31 — DJ
1:21:53 — "Several Ways" by Anechoic Chamber (1986)
1:25:16 — "Może Właśnie Sybilla" by Madame (1985)
1:28:17 — "Sahrah" by End of Data (1984)
//
Full tracklist: differenthead.com/post/1857984...9653/volume-110

Translate this for me please

    Radioshow
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Download Video Preview for sharing