Top Secret MAGAZINE - RADIO SHOW

by Chris Kaufman - Top Secret || radio show ||

Hodinový po?ad o nové tane?ní hudb? vysílaný v premié?e každý pátek od 19:00 a v repríze v pond?lí ve 21:00 a ve st?edu od 20:00 na Color Music Rádiu FM.
?ESKÁ REPUBLIKA: KARLOVY VARY 98.6 FM | PRAHA 90.7 FM | BRNO 99.4 FM | OPAVA 90.1 FM | ZNOJMO 92,4FM,nebo p?es web a APP radiocolor.cz | APP iOS & ANDROID
?Uslyšíte novinky z HOUSE / DEEP HOUSE / TECH-HOUSE.

/// EN: An hourly show of new dance music broadcast in the premiere every Friday at 7 pm and in the rehearsal on Monday at 9 pm and Wednesday at 8 pm on FM Radio Music Radio.
CZECH REPUBLIC: KARLOVY VARY 98.6 FM | PRAGUE 90.7 FM | BRNO 99.4 FM | OPAVA 90.1 FM | ZNOJMO 92,4FM, or through the web and APP radiocolor.cz | APP iOS & ANDROID
HOUSE / DEEP HOUSE / TECH-HOUSE.

read more

Hodinový po?ad o nové tane?ní hudb? vysílaný v premié?e každý pátek od 19:00 a v repríze v pond?lí ve 21:00 a ve st?edu od 20:00 na Color Music Rádiu FM.
?ESKÁ REPUBLIKA: KARLOVY VARY 98.6 FM | PRAHA 90.7 FM | BRNO 99.4 FM | OPAVA 90.1 FM | ZNOJMO 92,4FM,nebo p?es web a APP radiocolor.cz | APP iOS & ANDROID
?Uslyšíte novinky z HOUSE / DEEP HOUSE / TECH-HOUSE.

/// EN: An hourly show of new dance music broadcast in the premiere every Friday at 7 pm and in the rehearsal on Monday at 9 pm and Wednesday at 8 pm on FM Radio Music Radio.
CZECH REPUBLIC: KARLOVY VARY 98.6 FM | PRAGUE 90.7 FM | BRNO 99.4 FM | OPAVA 90.1 FM | ZNOJMO 92,4FM, or through the web and APP radiocolor.cz | APP iOS & ANDROID
HOUSE / DEEP HOUSE / TECH-HOUSE.