xosoquangnam

66-106 Phan Châu Trinh, Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam