Bài hat : Xin Mẹ Lắng Nghe (Lời Nguyện Cầu Trong Cơn Đại Dịch)
Sáng Tác : Lm.Nguyên Lễ
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1m7W-...znWBAUKfCYp96Qx

    Country
    • 91 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)