Bài hat : Xin Mẹ Lắng Nghe (Lời Nguyện Cầu Trong Cơn Đại Dịch)
Sáng Tác : Lm.Nguyên Lễ
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1m7W-...znWBAUKfCYp96Qx

Translate this for me please

  Country
  • 91 bpm
  • Key: Dm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing