Bài hát : Xin Cảm Tạ Chúa
Sáng tác : Sr.Hương Đan
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1QeI5...1KXqAWN689a1qdt

    Country
    • 86.5 bpm
    • Key: A
    Full Link
    Short Link (Twitter)