Bài hat : Trên Đỉnh Đồi Xa
Sáng tác : Thiên Thu
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/10fryu...w0omPh_cbL/view

Translate this for me please

  Country
  • 89 bpm
  • Key: Fm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing