Bài hat : Tình Yêu Một Chiều Tím
Sáng tác : Giang Tâm
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1VzSd...Ljum3JK2M5V3w9N

    Country
    • 142 bpm
    • Key: Gm
    Full Link
    Short Link (Twitter)