Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Tình Yêu Chúa Ba Ngôi
Sáng tác : Giang Tâm
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1tGNT...6XRbzIkWjty-QeA

    Country
    • 94 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)