Bài hat : Tình Thập Tự
Nhạc : Nguyên Vũ
Thơ : Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1S627...gXj2n8QVJFeq4JL

Translate this for me please

  Country
  • 87 bpm
  • Key: Fm
  • Hanoi, Vietnam
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing