Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Tiến Dâng Ngài
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1Qx2g2...F8j3QpNXAT/view

Translate this for me please

  Country
  • 129 bpm
  • Key: Gm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing