Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Tâm Sự Với Cha Mẹ
Nhạc : Thừa Sai
Lời : Sóng Tình
Trình Bày : Vũ Phong Vũ
DPF:drive.google.com/file/d/1YAxN4...lBSdwCxVN5/view

Translate this for me please

  Other
  • 94 bpm
  • Key: Bb
  • Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing