Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Nguyện Mẹ Thương Các Đẳng Linh Hồn
Sáng Tác : Lm Phong Trần
Trình Bày : Vũ Phong Vũ (VPV)
DPF: drive.google.com/file/d/1-lQ-C...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 86 bpm
  • Key: E
  • Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing