Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Nguyện Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn
Sáng Tác : Lm Phong Trần
Trình Bày : Vũ Phong Vũ (VPV)
DPF: drive.google.com/file/d/192hEe...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 94 bpm
  • Key: Am
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing