Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Ngắm Mẹ
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF :drive.google.com/file/d/1ayGzc...iew?usp=sharing

    Country
    • 168 bpm
    • Key: D
    Full Link
    Short Link (Twitter)