Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Này Con Xin Đến
Sáng tác : Lm.Kim Khanh
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1_ov5...eadfrVOBFvyKsGe

Translate this for me please

  Country
  • 122 bpm
  • Key: G
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing