Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : 15 Năm Tạ Ơn
Sáng tác : Lm Nguyên Lễ
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/18kU7W...iew?usp=sharing

    Country
    • 94.5 bpm
    • Key: Gbm
    Full Link
    Short Link (Twitter)