Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Mười Lăm Năm Hồng Ân
Sáng tác : Lm.Nguyên Lễ
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1vNZo8...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 110 bpm
  • Key: Cm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing