Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Mười Lăm Năm Hồng Ân
Sáng tác : Lm.Nguyên Lễ
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1vNZo8...iew?usp=sharing

    Country
    • 110 bpm
    • Key: Cm
    Full Link
    Short Link (Twitter)