Bài hat : Mong Manh Phận Người
Sáng tác : NS.Phan Hùng
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1_KHI...ZF82Ey2N_iofOYu

Translate this for me please

    Country
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Video Preview in progress...