Bài hát : Mời Chúa Về Thăm Tây Bắc
Sáng tác : Nguyên Bảo
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1gK-y...kuXPCZBsNwwpiml

    Country
    • 89 bpm
    • Key: F
    Full Link
    Short Link (Twitter)