Bài hat : Mẹ Là Thiên Đường
Sáng tác : Nguyên Bảo
Hòa Âm : NS Quang Phúc
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1YRNz...g_TtptjjflfL92w

    Country
    • 93 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)