Bài hát : Lời Nguyện Đầu Xuân 9(Cầu Nguyện Cho Tổ Tiên Ông Bà Mẹ Cha)
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1onLr...fi5CD29kpP0QQ60

    Country
    • 115 bpm
    • Key: E
    Full Link
    Short Link (Twitter)