Bài hát : Lời Nguyện Đầu Xuân 5
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1EVm-...52_Ijh-PQ_oFB3g

    Country
    • 161 bpm
    • Key: Gm
    Full Link
    Short Link (Twitter)