Bài hát : Lời Nguyện Đầu Xuân 4
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vpv)
DPF : drive.google.com/open?id=1us83...C7rvOcvrUTqsIgB

    Country
    • 150 bpm
    • Key: A
    Full Link
    Short Link (Twitter)