Bài hát : Lời Nguyện Đầu Xuân 2
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1wp7z...BuMaxPyH9wzbO80

    Country
    • 151 bpm
    • Key: Em
    Full Link
    Short Link (Twitter)