Bài hát : Lời Kinh Dâng Chúa Hài Đồng 2
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1rQXq...JddkgSa2-qoJ2mF

    Country
    • 94.5 bpm
    • Key: Bm
    Full Link
    Short Link (Twitter)