Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Lạy Thánh RôCô (Khấn Thánh Rôcô Cho Thoát Khỏi Đại Dịch)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1Ukj58...iew?usp=sharing

    Country
    • 126 bpm
    • Key: Em
    Full Link
    Short Link (Twitter)