Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Lạy Thánh RôCô (Khấn Thánh Rôcô Cho Thoát Khỏi Đại Dịch)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1Ukj58...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 126 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing